Hjem


 

Kjenner du til  krigsseiler fra Hadeland?

Da vil vi gjerne høre fra  deg

Se her.............

 

 

 ******************************************

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gran Historielag arrangerer hvert år  6-7 møter/turer for medlemmene sine.

Gran Historielag er medlem i Kontaktforum Hadeland-Amerika og støtter på den måten arbeidet med utvandringshistoria på Hadeland.

Historielaget eier også Peder H. Nelson-samlinga, ei stor boksamling av utvandringslitteratur (se utvandringshistorie).

Alle som er interessert i lokalhistorie er hjertelig velkommen til å bli medlem i historielaget vårt.

Vi er medlem i Landslaget for lokalhistorie.


Medlemskontingent: 200 kroner pr år. Innbetales på konto: 20200802919.


KONTAKT:

Leder:

Harald Hvattum

Aschimlinna 4, 2760 Brandbu

Telefon: 91114374

E-post: harald.hvattum@hadelandshistorie.no
HVEM SVARER PÅ HVA OM LOKALHISTORIE FRA GRAN OG BRANDBU?


I GRAN HISTORIELAG


Generell lokalhistorie Gran og Brandbu:

Harald Hvattum

E-post: harald.hvattum@hadelandshistorie.no

Telefon: 91114374.


Slektspørsmål:

Lars Peder Skute. E-post: Lars.Peder.Skute@nav.no

Mari S. Nicolaysen. E-post:  marinico@online.no

Kjell H. Myhre. Epost: k.myhre@bbnett.noANDRE


Lokalhistorisk litteratur

Gran Bibliotek


Slektsspørsmål om utvandring fra Hadeland

Kontaktforum Hadeland-Amerika ved Ole P. Gamme

E-post: olegam@online.no