Hjem

Velkommen til Gran Historielag

Gran Historielag arrangerer hvert år 6-7 møter/turer for medlemmene sine.

Gran Historielag er medlem i Kontaktforum Hadeland-Amerika og støtter på den måten arbeidet med utvandringshistoria på Hadeland.

Historielaget eier også Peder H. Nelson-samlinga, ei stor boksamling av utvandringslitteratur (se utvandringshistorie).

Alle som er interessert i lokalhistorie er hjertelig velkommen til å bli medlem i historielaget vårt.

Vi er medlem i Landslaget for lokalhistorie.

 

Medlemskontingent: 200 kroner pr år. Innbetales på konto: 20200802919.

 

KONTAKT:

Nestleder:

Andrea Gaarder

Hekkveien 7, 0571 Oslo

Telefon: 934 06 496

E-post andreagaarder@outlook.com

 

 

 

 

HVEM SVARER PÅ HVA OM LOKALHISTORIE FRA GRAN OG BRANDBU?

 

I GRAN HISTORIELAG

 

Generell lokalhistorie Gran og Brandbu:

Harald Hvattum

E-post: harald.hvattum@hadelandshistorie.no

Telefon: 91114374.

 

Slektspørsmål:

Lars Peder Skute. E-post: Lars.Peder.Skute@nav.no

Mari S. Nicolaysen. E-post: marinico@online.no

Kjell H. Myhre. Epost: k.myhre@bbnett.no

 

 

ANDRE

 

Lokalhistorisk litteratur

Gran Bibliotek

 

Slektsspørsmål om utvandring fra Hadeland

Kontaktforum Hadeland-Amerika ved Ole P. Gamme

E-post: olegam@online.no

 

 

 

 

 

 

 

Programmet for

Vinjeseminaret

2018 er klart.

Se mer her......

*******************************

Neste arrangement:

 

Mandag 26. februar kl. 19:

Årsmøte 2018.

 

Sted: Hjertebo aktivitetssenter.

 

Etter årsmøtesakene vil Reidun Ramse Sørensen (Hadeland Dialekt- og Mållag) og Andrea Gaarder (Gran Historielag) orientere om Vinje-året 2018 i Gran.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Innkalling årsmøte, og årsmelding

2017 - klikk her