Hjem

 

 

Gran Historielag arrangerer hvert år 6-7 møter/turer for medlemmene sine.

Gran Historielag er medlem i Kontaktforum Hadeland-Amerika og støtter på den måten arbeidet med utvandringshistoria på Hadeland.

Historielaget eier også Peder H. Nelson-samlinga, ei stor boksamling av utvandringslitteratur (se utvandringshistorie).

Alle som er interessert i lokalhistorie er hjertelig velkommen til å bli medlem i historielaget vårt.

Vi er medlem i Landslaget for lokalhistorie.

 

Medlemskontingent: 200 kroner pr år. Innbetales på konto: 20200802919.

 

KONTAKT:

Leder:

Andrea Gaarder

Hekkveien 7, 0571 Oslo

Telefon: 934 06 496

E-post andreagaarder@outlook.com

 

 

 

 

HVEM SVARER PÅ HVA OM LOKALHISTORIE FRA GRAN OG BRANDBU?

 

I GRAN HISTORIELAG

 

Generell lokalhistorie Gran og Brandbu:

Harald Hvattum

E-post: harald.hvattum@hadelandshistorie.no

Telefon: 91114374.

 

Slektspørsmål:

Lars Peder Skute. E-post: Lars.Peder.Skute@nav.no

Mari S. Nicolaysen. E-post: marinico@online.no

Kjell H. Myhre. Epost: k.myhre@bbnett.no

 

 

ANDRE

 

Lokalhistorisk litteratur

Gran Bibliotek

 

Slektsspørsmål om utvandring fra Hadeland

Kontaktforum Hadeland-Amerika ved Ole P. Gamme

E-post: olegam@online.no

 

 

 

 

 

Kjenner du til krigsseiler fra Hadeland?

Da vil vi gjerne høre fra deg

Se her.............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gran Historielag ønsker alle ei god jul med ei gammel avistegning av St. Petri.