Arrangement

Arrangement i 2018.6.-8. april: Vinjeseminar på Granavollen, se mer her......


8.  mai:  I år blir det ingen taler ved bekransningene. I stedet legger vi om morgen nedblomster ved krigsminnesmerker ved Tingelstad, Nes,  Grymyr og Ål kirker, og på Granavollen. Ved Sørum kirke blir det eget opplegg.

I tillegg blir det på kveldstid foredrag på Gran Bibliotek om "Osvaldgruppa" .21.  juni klokka 18: Lokalhistorisk rusletur på Grymyr

Velkommen til guidet tur Grymyr-Elvetangen torsdag 21. juni kl. 18, med Håkon Grymyr og Lars Peder Skute som kjentmenn. Turen avsluttes med kro-besøk hos Amjid Hussain i Rojan-krysset. Beregnet varighet 2-3 timer. Spre gjerne info om turen til medlemmer uten e-post og andre!


RUSLETUREN GRYMYR – ELVETANGENI (skissert av Håkon Grymyr)

Start ved kroa på Grymyr.

Kortversjon om Grymyr handelssenter fra 1924 - 1997,- og tiden etter nedleggelsen.

Historien om Grymyr fra midt på 1800-tallet til 1924.

Historien om Grymyr teglverk.

Lokalet Fjordvang.

Sagstudalen

HANDELSSENTERET I ELVETANGEN 1865 – 1925.

«Kjørkevegen» Elvetangen – Granavollen

Litt om vestsida (området rundt Onsaker teglverk på vestsida av Randsfjorden)

Grymyr gamle og Grymyr nye kirke.

Militærleir ved Grymyr, 1820 –

Pensjonat og skysstasjon på Nordre Grymyr.

Kortversjon om den store skipsfarten på Randsfjorden fra 1837 og utover.

Lengde på turen ca 2,5 kmSøndag 2. september: Tur til Kjerrat-muséet i Åsa, Ringerikes Museum og Norderhov kirke.

Det er såpass kort veg at vi samkjører i privatbiler. Oppmøte på parkeringsplassen bak det gamle kommunehuset på Granavollen kl. 9.45.


Kjerraten var et anlegg som i perioden 1809-1850 førte tømmer fra Åsa ved Steinsfjorden opp til Storflåtan ved Lysakervassdraget (454 moh.). Peder Anker (1749-1824) på Bogstad sto bak prosjektet. Tømmeret kom til dels fra Ankers skoger i Land og Valdres, fraktet via Randsfjorden til Steinsfjorden.

Kjerrat-muséet er et privat museum, basert på dugnadsinnsats av lokale entusiaster. Ved imponerende dugnadsarbeid ble hjul-hus nr. 5 ferdig rekonstruert i 2010. Besøk til hjul-hus 5 inngår i omvisningen. Muséet omfatter også et eget motorsagmuseum.

Se mer på:  www.Kjerraten.no


Fra Kjerrat-muséet er veien kort til Ringerikes Museum, avd. Norderhov.  Her får vi enkel servering i «Svenskestua» og foredrag ved konservator Preben Johannesen. Norderhov prestegård ble kjent i Norgeshistorien gjennom Anna Colbjørnsdatters uredde og listige opptreden 29. mars 1716, da en svensk hærstyrke under oberst Löwen forsøkte å erobre Gjellebekk skanse. Slaget på Norderhov ble avgjørende for svenskenes tilbaketog. Omvisning i Norderhov kirke (middelalderkirke) er også med i programmet.

Se mer på: www.Ringerikes.museum.no.


Både medlemmer og ikke-medlemmer av historielaget hjertelig velkomne. Transport organiseres i private biler. Medlemmer kr. 200.-, ikke-medlemmer kr. 250.-  (+ dekning bensin til eier av bilene som kjører).

Påmelding: Håkon Grymyr 91798675 eller Andrea Gaarder 93406496Søndag 7. oktober kl. 16

har vi reservert kirkestua i Grymyr kirke, der Håkon Grymyr og Lars Peder Skute vil kåsere over temaet: «Vestsida og Onsaker. Området Gran kommune mistet i 1962»
Andre arrangementer vil bli fortløpende bekjentgjort ved avertering i lokalavisen "Hadeland", i tillegg til på vår hjemmeside.Arrangement