Arrangement

Planlagte arrangement i 2017. (Flere detaljer kommer nærmere arrangementene. Vi gjør oppmerksom på at datoer kan bli endret).

 

NESTE ARRANGEMENT

 

Torsdag 7. september kl. 18.00 Gran Historielag samarbeider denne dagen med Kirken i Gran. Vi er nå inne i Reformasjonsjubileet! Kom i Moen kirke og hør teolog og seksjonssjef i Kirkerådet Hans Arne Akerø foredra om:

LUTHERSKE KIRKEROM - FØR OG NÅ

-------------------------------------------

 

 

Torsdag 20. april kl 18-21. Møt våren med en rusletur i Røykenvik. Oppmøte ved Båthavna.

"Halvdan Svarte kjørte fra veitsle på Hadeland, og veien falt slik at han kjørte over Randsfjorden. Det var om våren, solen tinte godt. De kjørte over Røykensviken. Der hadde man brukt å vanne budskapen om vinteren, og det hadde falt møkk på isen som hadde gravd hull etter at tøværet kom. Så da kongen kjørte over der, brast isen under ham..........." (Snorre, 1997 utgave).

 

Dette vårtegnet finner vi nok ikke, men kanskje noen andre.

Denne torsdagskvelden vil det ikke være bare vårtegn vi får høre om.

Sammen med Gran historielag og lokale guider kan vi bli bedre kjent med Vikas lokalhistorie.

Lokstallen er kjent for de fleste, men her var det også shoddyfabrikk, ungdomsherberge, vaskeri, sorenskriverkontor og mye, mye mer.

Turen ender med kaffe og mer prat på Øvre Næs (hos Sangnæs).

Alle er velkommen til å bli med på turen!

 

---------------------------------------------

Mandag 8. mai

 

Klokka 12:

Tradisjonen tro bekranser Gran Historielag krigsminnesmerkene ved Sørum kirke, Søsterkirkene, Nes kirke og Grymyr kirke. Alle er hjertelig velkomne til å bli med.

 

Klokka 18:

Rusletur fra Tingelstad kirke via stavkirketomtene på Grinaker og Bilden til Sysselgården i Nord-Vasslia.

Oppmøte kl. 18.00 ved Tingelstad kirke. Klokka 18.30 er vi ved kirketomta på Grinaker og klokka 20 starter arrangementet på Sysselgården. Vi ordner bilretur fra Sysselgården tilbake til Tingelstad Kirke.

 

For omkring 101 år siden ble den gamle stavkirka på Grinaker lagt ned. En god del av inventaret fra kirka ble brukt i den nye Tingelstad Kirke. Vi skal se på begge deler, og fortsetter rusleturen vår videre nedover Aschimlinna til Sysselgården der det blir bevertning og kåseri ved Ann Therese Ekeren Skari. Inngangsbillett Sysselgården: 150 kroner.

 

Sysselgården:

Bedriften startet som Dåpstradisjon i 2003, men etterhvert, i takt med bygging av nye lokaler i to byggetrinn, har driften blitt utvidet. I Sysselgården finner man i dag foruten hjørnesteinen Dåpstradisjon – museum og systue, Håndverksbutikk med produkter fra norske håndverkere, Sommerkafé med hjemmebakst, kurs i husflidsteknikker, temakvelder og etterhvert utstillinger – alt under ett tak, midt i kulturlandskapet!

Påmelding til arrangementet på Sysselgården til Bitten Nesbakken tlf 95171105

 

-----------------------------------------------

Lørdag 24. juni: Tur til Oslo i samarbeid med Kirken i Gran.

KL 10. MARITIMT MUSEUM, UTSTILLINGEN TORPEDERT.

Under første verdenskrig var det livsfarlig å være sjømann. Handelsskip ble utsatt for miner og ubåtangrep. Omtrent 2000 sjøfolk på norske skip omkom i krigsforlis i løpet av krigen. Denne utstillingen tar utgangspunkt i en konkret hendelse: Dampskipet Gurre fra Bergen ble torpedert av en tysk ubåt 1. mars 1917. 20 mennesker mistet livet.

FOR MER INFO, SE http://marmuseum.no/torpedert

KL 12. NORSK FOLKEMUSEUM. UTSTILLING OM LUTHER.

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther utsendte sine diskusjonsteser mot avlatspraksisen, noe som regnes som startpunktet for reformasjonen. I Norge regnes etter-reformatorisk tid fra første påskedag i 1537 da den siste katolske erkebiskop forlot landet. Den nye utstillingen skal sette reformasjonen inn i en teologisk, kunsthistorisk og samfunnsmessig sammenheng og vil fungere som en ny introduksjon til museets store samling av etter-reformatorisk kirkekunst. Alle gjenstandene i utstillingen er fra før 1600. Blant gjenstandene er bl.a. Christian IIIs bibel fra 1550, katekismetavle, prekestol og døpefont med mer. Utstillingen skal også fungere som en introduksjon til den store utstillingen av etter-reformatorisk kirkekunst som viser gjenstander fra norske kirker fra slutten av 1500-tallet til ca. 1800.

FOR MER INFO, SE http://norskfolkemuseum.no/reformasjonen

KL. 13.30. POTETSUPPE PÅ NORSK FOLKEMUSEUM.

 

KL 16 PARKEN «DETTE ER ET FINT STED»

I 2012 ble parken «Dette er et fint sted» etablert, til minne om «Carl Fredriksens Transport», en redningsaksjon som reddet 1000 nordmenn, halvparten av dem jøder, til Sverige under krigen. Ildsjel bak parken er kunstneren Victor Lind (f. 1940). Utstillingen «Flukt» åpnet i parken 8. mai i år. Under 2. verdenskrig valgte lensmann Olaf Elverhøi i Lunner å se bort fra J’en (J for jøde) i passet til Victors mor. Det reddet sannsynligvis mor og barn fra deportasjon til Tyskland. Victor Lind møter oss i parken kl. 16.00. FOR MER INFO, SE http://www.fintsted.no/

--------------------------------------------------------------------------

 

LØRDAG 26. AUGUST: GRAN HISTORIELAG HAR HØSTTUR MED BUSS TIL HEDALEN I VALDRES

Det blir ikke så lange turen denne gangen. Vi skal besøke bygdemuseet Bautahaugen Samlinger og Hedalen stavkirke. Det blir servert rømmegraut på museet. Pris for buss, inngangsbilletter og rømmergraut er 500 kroner for medlemmer og 600 kroner for ikkemedlemmer. Alle er hjertelig velkommen.

Bussen går fra Brua 10.30, Jaren stasjon 10.40 og Vassend 10.50. Retur ca 1830.

Påmelding til Harald Hvattum (e-post harald.hvattum@hadelandshistorie.no eller tlf 91114374).

 

---------------------------------

Desember: Kåsseri: Årbok for Hadeland gjennom 50 år.

 

 

 

 

Disse og senere arrangementer vil bli fortløpende bekjentgjort ved avertering i lokalavisen, i tillegg til på vår hjemmeside.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangement