Arrangement

Arrangement i 2018.

 

 

6.-8. april: Vinjeseminar på Granavollen, se mer her......

 

8. mai: I år blir det ingen taler ved bekransningene. I stedet legger vi om morgen nedblomster ved krigsminnesmerker ved Tingelstad, Nes, Grymyr og Ål kirker, og på Granavollen. Ved Sørum kirke blir det eget opplegg.

I tillegg blir det på kveldstid foredrag på Gran Bibliotek om "Osvaldgruppa" .

 

 

21. juni klokka 18: Lokalhistorisk rusletur på Grymyr

Velkommen til guidet tur Grymyr-Elvetangen torsdag 21. juni kl. 18, med Håkon Grymyr og Lars Peder Skute som kjentmenn. Turen avsluttes med kro-besøk hos Amjid Hussain i Rojan-krysset. Beregnet varighet 2-3 timer. Spre gjerne info om turen til medlemmer uten e-post og andre!

 

RUSLETUREN GRYMYR – ELVETANGENI (skissert av Håkon Grymyr)

Start ved kroa på Grymyr.

Kortversjon om Grymyr handelssenter fra 1924 - 1997,- og tiden etter nedleggelsen.

Historien om Grymyr fra midt på 1800-tallet til 1924.

Historien om Grymyr teglverk.

Lokalet Fjordvang.

Sagstudalen

HANDELSSENTERET I ELVETANGEN 1865 – 1925.

«Kjørkevegen» Elvetangen – Granavollen

Litt om vestsida (området rundt Onsaker teglverk på vestsida av Randsfjorden)

Grymyr gamle og Grymyr nye kirke.

Militærleir ved Grymyr, 1820 –

Pensjonat og skysstasjon på Nordre Grymyr.

Kortversjon om den store skipsfarten på Randsfjorden fra 1837 og utover.

Lengde på turen ca 2,5 km

 

 

 

Søndag 7. oktober kl. 16

har vi reservert kirkestua i Grymyr kirke, der Håkon Grymyr vil kåsere over temaet: «Vestsida og Onsaker. Området Gran kommune mistet i 1962»

 

 

Under planlegging

Vi prøver dessuten å arrangere en tur til Kjerrat-muséet i Åsa http://kjerraten.no/ kombinert med Ringerike Museum http://www.ringerikes.museum.no/, avd. Norderhov i slutten av august. Husk forslag om turmål og temakvelder mottas med takk!

 

 

 

Andre arrangementer vil bli fortløpende bekjentgjort ved avertering i lokalavisen, i tillegg til på vår hjemmeside.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangement