Grymyr 7 oktober

Stiftet 1976

Søndag 7. oktober kl. 16

Søndag 7. oktober ønsker Gran Historielag velkommen til møte i kirkestua på Grymyr med temaet: «Vestsida og Onsaker. Området Gran kommune mistet i 1962". Det var den  store kommunereformen på den tida som førte til at en del områder Gran hadde på Vestsida av Randsfjorden ble overført til Jevnaker kommune.


Om det er fint vær, samles vi først ute og ser tvers over Randsfjorden, for å bli litt kjent med området som tidligere var vestsida i Vestre Gran.

Dette området strakte seg fra Myre-gardene i sør til det nåværende kommune-delet mellom Jevnaker og Gran i nord. Her var det i sin tid f.eks. tre teglverk, som ga mange arbeidsplasser for folk fra begge sider av fjorden. Håkon Grymyr vil vise over 100 bilder, både av eldre og nyere dato, og fortelle om vestsida og den betydelige kontakten som var over fjorden før bilvegene kom. Lars Peder Skute sier litt om gards- og slekts-historien for gardsbrukene på denne delen av vestsida. Dvs. Myre, Velsand, Skuteseter, Elnæs, Halvorsbøle, Onsaker og Kammerud, 7 gardsbruk som i dag alle er en del av Jevnaker kommune. Det blir kaffepause og enkel servering. Vi ønsker alle hjertelig velkommen. Spesielt hyggelig er det dersom folk med tilknytning til tidligere Vestre Gran på vestsida av Randsfjorden tar turen til Gran historielags møte denne ettermiddagen.

 


Under ligger det smakebilder på bildene vi får se denne kvelden.