Styre

Styre

 

 

 

 

Leder:

Andrea Gaarder

Hekkveien 7, 0571 Oslo

Telefon: 934 06 496

E-post andreagaarder@outlook.com

 

 

Nestleder:

 

 

 

 

Kasserer:

 

Dag Sommerset

 

Nordre Ålsvegen 72, 2770 Jaren

Telefon: 917 43 762

E-post:dag.sommerset@hebb.no

 

 

 

 

Sekretær:

 

 

 

Mari Schumann Nicolaisen

 

 

 

Horgenmoen 80, 2750 Gran

Telefon 99471002

 

 

 

Styremedlem

 

 

Styremedlem/ ansvarlig for hjemmesida:

 

 

Lars Peder Skute

 

 

 

 

Harald Hvattum

E-post::marinico@online.no

 

Fjordlinna 1053, 2750 Gran

Telefon: 95808669

E-post: lars.peder.skute@nav.no

 

 

Aschimlinna 4, 2760 Brandbu

Telefon 91114374

E-post: harald.hvattum@hadelandshistorie.no

 

 

 

 

Varamedlemmer til styret:

 

Erik Ballangrud og Irene Engerdalen.

 

 

Revisorer:

Helge Hulbak og Gunvor Hilden.

 

 

Valgkomite:

Per Røssum, Oddbjørn Myrdahl, Eva Østen