Seminar om finner
Gran Historielag er en av flere samarbeidspartnere for en stor konferane på Lygnasæter Hotell  om finnebosetningen på Østlandet


For deltakeravgift påmelding mm - se www.finnsam.org
FINNSAM-konferanse på Hadeland 21.-23. september 2018


Sted: Lygnasæter hotell (http://lygna.net/)Fredag 21. september

11.00 Registrering og innkvartering på Lygnasæter hotell.


12.00 Lunsj på Lygnasæter hotell.


13.00 Praktisk informasjon.

13.15 Birger Nesholen: Om skogfinske kulturminner i Hadelands-området.


14.00 Utflukt med egne biler til Skrukkelia i Hurdal.

Skrukkeli kapell: Kari Lette Pollestad Høghaug presenterer kapellet og dets historie.

Skrukkelia grendehus:

-Finn Dølerud presenterer Skrukkelia – fra skogfinnenes innvandring til i dag.

-Jan Myhrvold: Hva sier kildene om de første skogfinnene i området?


19.00 Middag på Lygnasæter hotell.


Lørdag 22. september

08.00 Frokost på Lygnasæter hotell.


09.00 Øystein R. Andersen: Kort historisk bakgrunn for Hadelands-bygdene for dagens ekskursjon.


09.45Ekskursjon med buss resten av dagen.

Bussen kjører først sørover til Brovoll (Bruvoll på noen kart) – et anlegg som eies av Lunner Almenning, der det blir presentasjoner, foredrag og lunsj, og Brovoll er utgangspunkt for vandring opp til den skogfinske grenda Snellingen, der eierne presenterer. Vandringen er ca. 2 km på gammel grusveg. Alternativ transport for de som trenger det.

Presentasjoner dels på Snellingen, og dels på Brovoll (avhengig av vær):

-Amund Wøien: Presentasjon av Lunner Almenning og Brovolls historie.

-Ingun Holm: Arkeologiske undersøkelser av svedjer i Snellingen-området.

-Kari Mack: Fra Snellingens historie.

-Jan Myhrvold: Skogfinsk innvandring til Østlandet.


Etter Brovoll og Snellingen kjører bussen nordover gjennom deler av Hadelands-bygdene og en del av de miljøer som var her i området på den tiden skogfinnene innvandret. Vi stopper på Granavollen med bl.a. Søsterkirkene fra 1100-tallet, Steinhuset fra 1200-tallet, Pilegrimssenteret og kunstsenteret Glasslåven. Vi kjører videre på deler av Kongeveien som er beskrevet fra 1500-tallet og som hadde forbindelse både til Christiania (Oslo) og Bergen, og besøker bl.a. Tingelstad gamle kirke fra 1200-tallet med interiør fra 15-1600-tallet. Kirken ligger like ved Hadeland Folkemuseum med bl.a. Halvdanshaugen, en gravhaug fra vikingtid eller eldre.


Tidsskjema og antall stopp på tilbakereisen etter Snellingen justeres i forhold til den tid som har medgått i forbindelse med besøket på Brovoll og Snellingen.


18.30 Middag på Lygnasæter hotell.


20.00 Historielagene i området presenterer seg.


Søndag 23. september

08.00 Frokost på Lygnasæter hotell.


09.00 Johan Swärd: Praktiske erfaringer fra 20 års økologisk dyrking av svedjerug.

Trygve Christensen: Mitt arbeid med boken om skogfinnene på Østlandet; Skogfinner og Finnskoger. Vandringene vestover på 1500- og 1600-tallet – fra Finland til de svenske og norske Finnskogene – og videre vestover til store deler av Østlandet, Oslomarka og Finnemarka (Eget forlag, Oslo 2002).


11.00FINNSAM-møte.


12.30 Lunsj som avslutning på konferansen.