Vinjeseminar 2018


Aasmund Olavsson

Vinje-seminaret

på Granavollen

6.-8. april 2018 vel i hamn.


Vi må kunne  fastslå at at Vinjeseminarer vi arrangerte sammen med Gran Bibliotek ble vellykket.

Det startet opp med en  glimrende konsert av Jaren Hornmusikkforening, Gunvor Raastad, og Mannskoret KK,  og etterfulgt av gode foredragsholdere i to dager på Granavolden Gjæstgiveri.

Seminaret var helt fulltegnet. En stor takk til arrangementskomiteen Gunvor Raastad og Andrea Gaarder fra Gran Historielag, og Wencke Nyaas fra Gran Bibliotek.

Her bekranser Karsten Alnæs Vinjebautaen.

Foto: Harald Hvattum.En  del av arrangementskomitéen og foredragsholderne. Fra venstre: Gunvor Raastad, Ane Hoel, Ingvild Handagard, Andrea Gaarder, Kristian Lødemel Sandberg, Ragnar Torbergsen og Leif Høghaug. Foto: Harald Hvattum.